سال 1400 گرامی باد
افتخارآفرینی انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی در سیزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت
برنامه ملاقات هفتگی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی با تشکل‌های دانشجوییانجمن علمی مخترعین و مبتکرین
پنجشنبه , 19 اسفند 1400
مهدي قاسمي
کارگاه نحوه ثبت اختراع و پروپوزال
انجمن علمی مدیریت بازرگانی
دوشنبه , 20 دی 1400
علیرضا حمیدزاده اربابی
تحلیل برندشرکت هواپیمایی باری امریکایی fedex
انجمن علمی باستان شناسی
دوشنبه , 29 آذر 1400
مريم نوروزي قراني
نمایشگاه مجازی نگاره های از دوران صفوی
انجمن علمی جغرافیا
یکشنبه , 21 آذر 1400
مهدي پوراذين
تحلیل مستند ویلچک