سال 1400 گرامی باد
افتخارآفرینی انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی در سیزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت
برنامه ملاقات هفتگی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی با تشکل‌های دانشجویی
انجمن علمی باستان شناسی
دوشنبه , 29 آذر 1400
مريم نوروزي قراني
نمایشگاه مجازی نگاره های از دوران صفوی
انجمن علمی علوم دامی
ﺳﻪشنبه , 22 تیر 1400
حامد صمدي خادم
کارگاه مجازی ارزیابی تیپ گاو های شیری
انجمن علمی ژنتیک و تولیدات گیاهی
جمعه , 18 تیر 1400
مينا سيف اللهي ننه كران
آموزش پرورش قارچ خوراکی و دارویی(دوره تکمیلی)
انجمن علمی باستان شناسی
پنجشنبه , 10 تیر 1400
مريم نوروزي قراني
گذار از عصر مفرغ قدیم و فرهنگ گورکان ها