سال 1400 گرامی باد

انجمن علمی حقوق
مسابقه ی پنجشنبه های حقوقی
انجمن علمی روانشناسی
اولین همایش ملی روان‌شناسی


انجمن علمی حقوق
چهارشنبه , 25 فروردین 1400
محيا علي پوررمكي
نقد حقوقی سکانسی از فیلم قسم
انجمن علمی حقوق
ﺳﻪشنبه , 17 فروردین 1400
محيا علي پوررمكي
آکادمی زنگ طلایی حقوق
انجمن علمی حقوق
ﺳﻪشنبه , 03 فروردین 1400
محيا علي پوررمكي
فن دفاع در دعاوی کیفری
انجمن علمی حقوق
شنبه , 30 اسفند 1399
محيا علي پوررمكي
نشریه علمی فرهنگی نشرداد - شماره 3