برگزاری انتخابات انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی

دوشنبه, 29 شهریور 00


 کاندیداتوری از طریق سامانه جامع مدیریت امور فرهنگی (پلینک)

آدرس سامانه: farhangi.uma.ac.ir

زمان ثبت‌نام: ۲۷ شهریورماه الی ۵ مهرماه ۱۴۰۰

زمان برگزاری انتخابات: ۲۱ الی ۲۳ مهرماه ۱۴۰۰