راهیابی ۳۹ اثر انجمن ‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی به مرحله کشوری پانزدهمین جشنواره بین ‌المللی حرکت


شنبه, 03 دی 1401 سعید بوداقی 59

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، عباس فنی اصل ۳ دی از راهیابی ۳۹ اثر انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی به مرحله کشوری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت خبر داد.