نوزدهمین دوره انتخابات مدیران مسئول کمیته ناظر بر نشریات

جمعه, 14 شهریور 99


💠 نوزدهمین دوره انتخابات مدیران مسئول کمیته ناظر بر نشریات

✅ تمدید مهلت ثبت‌نام نوزدهمین دوره انتخابات مدیران مسئول کمیته ناظر بر نشریات

📌 بدینوسیله به اطلاع مدیران مسئول محترم واجد شرایط حضور در "نوزدهمین دوره انتخابات مدیران مسئول کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه" می‌رساند مهلت شرکت و ثبت‌نام، تا ساعت ۲۳:۵۹ روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۹۹ تمدید شد.

🔴 سامانه مدیریت نشریات دانشگاهی وزارت علوم (apmsrt.ir (https://apmsrt.ir/))