حضور اعضای فعال کانون هلال احمر دانشگاه محقق اردبیلی در سرای سالمندان آتا به مناسبت هفته سالمند


ﺳﻪشنبه, 20 مهر 1400 67

بمناسبت روز سالمند اعضای کانون هلال احمر دانشگاه با همکاری کانون هلال احمر دانشگاه علمی و کاربردی از خانه سالمندان آتا بازدید نمودند