انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دوره تربیتی- تشکیلاتی ندای جهاد به‌صورت(حضوری و مجازی) برگزار می‌کند

چهارشنبه, 13 اسفند 99


دوره آموزشی تربیتی- تشکیلاتی ندای جهاد از تاریخ 1399/12/19 لغایت 1399/12/22 به‌صورت متمرکز توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.