برگزاری دوره مقدماتی فوتوشاپ و ایلوستریتور

چهارشنبه, 13 اسفند 99


💠 انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌کند:

📌 دوره آموزشی طراحی با Photoshop و Illustrator

مدت دوره: ۱۲ ساعت
زمان شروع: ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹

📍الزامات شرکت در دوره:
- آشنایی با کامپیوتر
- دسترسی به سیستم کامپیوتر
- ورودی ۹۸ و ۹۹

📌 ثبت‌نام از طریق دبیران دانشکده‌ای انجمن‌های علمی

📱 اینستاگرام  🆔️ تلگرام