فیلم آموزشی نحوه ثبت فعالیت و گزارش کار در سامانه پلینک

ﺳﻪشنبه, 19 اسفند 99


به اطلاع دبیران محترم تشکل‌های دانشجویی می‌رساند، نحوه ثبت فعالیت برای اطلاع‌رسانی و گزارش پایان کار به صورت فیلم آموزشی توسط مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی آماده شده و جهت استفاده در اختیار شما قرار می‌گیرد.

کلیک کنید